21-11-06_Emden_Ausstellung

21-11-06_Em­den_Aus­stel­lung